، تا این لحظه 6 سال و 2 ماه و 2 روز سن دارد

خاطرات کودکی

بدون عنوان

      خدا رو شکر میکنیم که خدا فرشته کوچولویی مثل شما رو ثمره عشقمون قرار داده ....زهرا کوچولوی ما امیدوارم خدا به ما کمک کنه تا بتونیم خوب تربیتت کنیم و فرزند صالحی بشی واسمون
27 فروردين 1393
1